• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Osaluskogude rahastus

Riigipoolne rahastus jõuab noortekoguni liiga hilja? Noortevolikogude rahastusmudel peaks olema teistsugune? Noortekogud ei peaks saama üldse raha?

Kõik probleemid ja lahendused, mis puudutavad sarnaseid küsimusi, on oodatud siia.

Valdkond:

Lahendus:

Alustada läbirääkimisi varem, et saaks Jaanuari kuu seisuga noortekogude rahastuse jaotatud/kätte antud.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +50 (hääli: 9)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Leida juriidiline lahendus, kuidas võimaldada noortel lihtsamini raha ise kasutada, mh. võimalikult sarnane MTÜ kehale.

Lahendus:

Ühes piirkonnas tegutsevad mitu noortevolikogu loovad ühise MTÜ, mille kaudu üheskoos piirkondlike noortevolikogude (ühis)tegevust toetada ja rahastada. Mitme noortevolikogu poolt loodud MTÜ järjepidevus ja suutlikkus võib olla suurem kui ühe noortevolikogu oma.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 0 (hääli: 2)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Noorsootöö seadusesse lisada määrus, mis garanteerib noortevolikogudele vähemalt mingi kindla rahastuse aastas.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 0 (hääli: 0)
Loading...Loading...