• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Osaluskogude loomine

Tahaksid luua maakonna igasse nurka noortevolikogu, aga ei tea, kust alustada? Arvad, et seni on noortevolikogusid valesti tehtud ja peaks tegema teisiti?

Kõik probleemid ja lahendused, mis puudutavad sarnaseid küsimusi, on oodatud siia.

Valdkond:

Lahendus:

Noortevolikogu alustada tahtvatel noortel võiks olla kogenud ja teadlik inimene toetamas, kas omavalitsusest või ka väljast (ENList), kes suudaks põhjendada omavalitsuse otsustajatele, miks on noortevolikogu neile kasulik ja vajalik ning mida peaks omavalitsus tegema ning kuidas noortevolikogu tööd toetada.

Lahendus:

Koguda toetust kohalikelt inimestelt (näiteks koguda allkirju) ja näidata nõnda otsustajatele, et elanikele on noored ja noorte hääl oluline. Otsustajatele võiks tuua ka häid näiteid, kus KOV noortevolikogu toetab ja mida teised noortevolikogud tänu sellele on korda saatnud. Nt Tallinna noortevolikogul on hääleõiguslik esindaja Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonis, Viimsi noortevolikogu on soojalt oodatud kõikidele vallavolikogu istungitele ja komisjonide koosolekutele.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +30 (hääli: 7)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Luua liitnoortevolikogusid, kus vallad ja linn oleksid koos.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +10 (hääli: 5)
Loading...Loading...