• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Koostöö kohaliku omavalitsusega

Vallavanem ei ole huvitatud koostööst noortevolikogu? Uus linnapea ei taha noortevolikogu rahalisest toetamisest midagi kuulda? Kodukoha volikogu komisjonides ei anta sõna või ei julge sõna võtta?

Kõik probleemid ja lahendused, mis puudutavad sarnaseid küsimusi, on oodatud siia.

Valdkond:

Lahendus:

Kehtestada noortevolikogudele õigus nõuda otsest näost-näkku informatsiooni volikogu töö ja volikogus arutelus olevate teemade kohta ehk kui noortevolikogu seda soovib, peab vallavalitsuse või vallavolikogu töötaja noortevolikogu koosolekule omavalitsuse asjadest rääkima minema.

Lahendus:

Tekitada regulaarne infovahetus omavalitsuse ja noortevolikogu vahel. Kehtestada selleks mingi hea tava/reglement vms.

Lahendus:

Noortevolikogu peab tegutsema volikogu ja vallavalitsuse inimeste juhendamisel.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +10 (hääli: 3)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Luua plaanipäraselt liituvate KOVide noortevolikogude vahel juba „liitumisleping“, mis oleks ühelt poolt eeskujuks KOVidele, teiselt poolt aitaks liituvatel noortevolikogudel kiiremini ümberorienteeruda üheks, uueks noortevolikoguks. (Saare-Lääne näide).

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +10 (hääli: 5)
Loading...Loading...