• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Valdkond:

Lahendus:

Kehtestada noortevolikogudele õigus nõuda otsest näost-näkku informatsiooni volikogu töö ja volikogus arutelus olevate teemade kohta ehk kui noortevolikogu seda soovib, peab vallavalitsuse või vallavolikogu töötaja noortevolikogu koosolekule omavalitsuse asjadest rääkima minema.

Lahendus:

Tekitada regulaarne infovahetus omavalitsuse ja noortevolikogu vahel. Kehtestada selleks mingi hea tava/reglement vms.

Lahendus:

Noortevolikogu peab tegutsema volikogu ja vallavalitsuse inimeste juhendamisel.

-10+10 +10 (hääli: 3)
Loading...Loading...