• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Valdkond:

Lahendus:

Luuakse sõprusnoortevolikogude süsteem, mille läbi käib teineteise toetamine ja parimate praktikate jagamine.

Lahendus:

Edulugude kogumine ja jagamine.

Lahendus:

Maakondlike noortekogude töö tõhustamine ning pigem maakondlikus võrgustikus osalemine osaluskogude poolt.

Lahendus:

ENLi poolt endiste aktiivsemate osaluskogude liikmete infobaasi loomine, kelle saavad ENLi osaluskogude koordinaatorid teha regulaarselt pakkumisi, et minna kuhugi osaluskogusse mentoriks.

Mentorlus peab toimima kindla süsteemi järgi.

-10+10 0 (hääli: 0)
Loading...Loading...