• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Valdkond:

Lahendus:

Tihedam suhtlus ja koostöö õpilasesindustega

Lahendus:

Osaluskogu koosseisus on koht õpilasesindusel, tehes seeläbi tihdamat koostööd ning teades üksteise tegemisi. Samas osaluskogu sihtrühm on 7-26 aastane noor ning pöörama peab suuremat tähelepanu ka teistele vanuserühmadele ja tegevustele.

Lahendus:

Tõmmata selge piir õpilasesinduse ülesannete - koolielu korraldamises kaasa aitamine, ja noortevolikogu ülesannetel - kohaliku omavalitsuse otsustamistes kaasa aitamine.

Lahendus:

Koostöö õpilasesindusega. Ühiste projektide tegemine nendes valdkondades, mida täna dubleeritakse.

Ei saa raske olla, sest tavaliselt on ÕE-s tegutsevad noored aktiivsed ka NVK-s ning vastupidi.

-10+10 -10 (hääli: 3)
Loading...Loading...