• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Valdkond:

Lahendus:

Luua alusplatformi süsteem, mis võimaldaks läbi küsitluste kogumise jms. paremini välja tuua noortevolikogude seisukohad kodukohas toimuva osas.

Lahendus:

Õpetada ja juhendada, kuidas toimub noortepoliitika platvormi loomine.

Lahendus:

Vallavolikogu esindaja kohtub noortevolikoguga ning küsib neilt otse arvamust valla päevakohastes teemade kohta. Kui volikogu ei küsi, siis noortevolikogu ei pruugi teada, et vallas sellised teemad käsil on.

Lahendus:

Noortevolikogu juhatusel kohustus suhelda linna- või vallavolikoguga ning hoida kätt ise pulsil noori puudutavatel teemadel.

Lahendus:

ENLi poolt pidev aastast-aastasse noortepoliitika koolitus osaluskogudele. See peab pidev olema seetõttu, et liikmed vahelduvad pidevalt ning iga aasta on uued noored, kes ei tea asjast midagi.

-10+10 +40 (hääli: 8)
Loading...Loading...