• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Valdkond:

Lahendus:

0,5 kohaga noorsootöötaja iga noortevolikogu juures.

Lahendus:

Piirkondlikud eksperdid, st ühel noorsootöötajal/eksperdil on 2-3 noortevolikogu ning noorsootöötaja tegelebki noortevolikoguga ja tunneb osaluskogude spetsiifikat.

Lahendus:

Kontaktlist pikaajalisematest liikmetest või esimeestest, et vajadusel informatsiooni hankida.

Lahendus:

Igas kohalikus omavalitsuses peab olema üks kindlaks määratud ametnik, kelle üheks tööülesandeks on toetada osaluskogude tegevust ja kontrollida nende tegevuse eesmärgipärasust.

-10+10 +80 (hääli: 14)
Loading...Loading...