• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Valdkond:

Lahendus:

Tuua noorsootöötajaid omavahel kokku, et sarnaselt noortevolikogudele tekiks ka noorsootöötajatest, kes tegelevad noortevolikogudega, võrgustik.

Lahendus:

Osaluskoguga peab tegelema kindel ekspert. Noorsootöötaja, kellele on lisaks lihtsalt määratud osaluskogu, teeb tegelikult seda tööd vabast ajast. Lisaks noorte toetamisele ei jõua just palju vabast ajast juurde teha.

Seega osalsukogule kindel ekspert, maakondlik ekspertide grupp, kes töötabki igapäevaselt käsikäes ning igaüks siis spetsiifiliselt oma kindlateosaluskogudega. Noorsootöötaja, kes on suunatud ühele kindlale valdkonnale jõuab selles palju rohkem ära teha ning on effektiivsem, kui kõigis kümnes valdkonnas korraga tegeledes.

-10+10 +40 (hääli: 8)
Loading...Loading...