• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Valdkond:

Lahendus:

Luua selge ja ühene arusaam sellest, kuidas teha noorte eeskostet – iga noortevolikogulase üks olulisemaid oskuseid.

Lahendus:

Ühtselt selge arusaam osaluskogudest ja nende põhitegevusest.
Pidev koolitamine ning kohe kindlasti ka spetsialisti olemasolu osaluskogus, kes koheselt suunab noored õigele teele.
Väga oluline on ka läbimõeldud ja süsteemne juhatusetöö (ja ka üldiselt) üleandmine.
Kindla struktuuri olemasolu.

Lahendus:

Koosseisu vahetumise ajal tegeleb vahetumisega pidevalt üks inimene väljastpoolt noortevolikogu - n.ö. noortevolikogu kantsler, kes kutsub kokku uue koosseisu, annab neile ülevaate ülesannetest, tegevustest, traditsioonidest ning esimestel kuudel aitab neil õigel teel tegutsema asuda. Kantsler võib olla noorsootöötaja, selle puudumisel ka keegi teine noortega tegelev või noortevolikogude poolest kogenud inimene.

Lahendus:

Põhjuseks on see, et noortevolikogu liikmetel puudub huvi ja/või oskus kaasa rääkida. Ettepanek tekitada mingi mentorlussüsteem või eelnimetatud "kantsleri" süsteem.

-10+10 +190 (hääli: 19)
Loading...Loading...