• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Valdkond:

Lahendus:

Leida juriidiline lahendus, kuidas võimaldada noortel lihtsamini raha ise kasutada, mh. võimalikult sarnane MTÜ kehale.

Lahendus:

Ühes piirkonnas tegutsevad mitu noortevolikogu loovad ühise MTÜ, mille kaudu üheskoos piirkondlike noortevolikogude (ühis)tegevust toetada ja rahastada. Mitme noortevolikogu poolt loodud MTÜ järjepidevus ja suutlikkus võib olla suurem kui ühe noortevolikogu oma.

-10+10 0 (hääli: 2)
Loading...Loading...