• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Valdkond:

Lahendus:

Kaasata enam valimistesse kooli õpilasesindust, erinevaid vanusegruppe, kodukoha erinevaid noorteorganisatsioone ning kasutada ka kohalike noorsootöötajate abi valimiste läbiviimisel, et esindatus saaks olla suurem.

Lahendus:

Üldisem tugevam promo enne valimisi kui valimiste ajaks. Pöörata erilist rõhku reklaamimisel nendele sihtgruppidele, kes pole veel esindatud.
Mentorlus uutele tulijatele, et aidata neil sisse elada.

-10+10 +70 (hääli: 7)
Loading...Loading...