• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Valdkond:

Lahendus:

Noortevolikogude parem promo koolides ja jõudmine õppekavasse.

Lahendus:

Noorte osaluse üldisem suurem promo riiklikul tasandil, kui ka kohalikul tasandil. Koostada ühtne meediakampaania, mida tehakse riiklikult ning osaluskogude teevad kõrvale kohaliku kampaania. Spetsialistide kaasamine, kes on noortele seejuures toeks. Muidugi ka oma tegemiste suurem igapäevane kajastamine.

Lahendus:

Otsustajatepoolne reklaam noortevolikogudele. Kui kohalik otsustaja (vallavanem) tuleb kooli rääkima ning väidab, et noortevolikogu on suureks abiks neile ning nad kaasavad noortevolikogu oma tegevustesse, näitab see ka otsustajate poolt, et noortevolikogu kuulatakse liikmete hääli.

Lahendus:

Noortevolikogud suurem kajastamine nii kohalike väljaannete kui ka noortevolikogu enda poolt. Külastusseminarid koolides, loengud jne.

Lahendus:

Noortevolikogud ei oska turundada enda tegevust, kuid see on üks olulisimaid oskusi noortevolikogu arenemiseks pikaajalises plaanis. Seega on lahendus igas noortevolikogus turundus- või kommunikatsioonikoordinaator, kellele tehakse ENLi poolt pidevalt koolitusi ning aidatakse korradada turundustegevust: jõudmine enda kodupiirkonna noorteni, jõudmine kodupiirkonna meediasse, uute liikmete värbamine jne.

-10+10 +160 (hääli: 16)
Loading...Loading...