• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Valdkond:

Lahendus:

Iga-aastane suur noortetunnustusüritus, mida kajastaks ka Eesti meedia. (Näide – Young Scots iga-aastane suur tunnustusüritus).

Lahendus:

Kohalikul tasandil suurem rõhk noorte tunnustamisele.

Lahendus:

Arvestada noortevolikogu töös osalemist põhjusena, miks koolis noort kiita ning tublik pidada. Kui noor osaleb aktiivselt sama valla noortevolikogu töös, võiks teda selle eest kooli poolt ka kiita - direktori vastuvõtt, kiituskirjad, preemiareisid.

Lahendus:

Noortevolikogude sisene tunnustussüsteemi loomine, kus iga poolaasta tagant premeerida tublimaid.

-10+10 +100 (hääli: 12)
Loading...Loading...