• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Valdkond:

Lahendus:

Kaasa aidata sellele, et noortevolikogude teema leiaks laiemat kajastus kõikides noorsootöötajate õppeprogrammides Eestis – tuua külalisesinejaid noorte enda seast tudengitele nendel erialadel.

Lahendus:

Koolitada välja spetsiaalsed spetsialistid, kes hakkavad tööle osaluskogudega.
Noorsootöötajatel on kõrvalerialad, koostöös ülikooliga luua spetsiaalne kõrvaleriala.

Lahendus:

Noortevolikogu tugisikud peavad olema KOVi ametnikud, mitte noorsootöötajad.

-10+10 +20 (hääli: 6)
Loading...Loading...