• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Valdkond:

Lahendus:

Noortevolikogu alustada tahtvatel noortel võiks olla kogenud ja teadlik inimene toetamas, kas omavalitsusest või ka väljast (ENList), kes suudaks põhjendada omavalitsuse otsustajatele, miks on noortevolikogu neile kasulik ja vajalik ning mida peaks omavalitsus tegema ning kuidas noortevolikogu tööd toetada.

Lahendus:

Koguda toetust kohalikelt inimestelt (näiteks koguda allkirju) ja näidata nõnda otsustajatele, et elanikele on noored ja noorte hääl oluline. Otsustajatele võiks tuua ka häid näiteid, kus KOV noortevolikogu toetab ja mida teised noortevolikogud tänu sellele on korda saatnud. Nt Tallinna noortevolikogul on hääleõiguslik esindaja Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonis, Viimsi noortevolikogu on soojalt oodatud kõikidele vallavolikogu istungitele ja komisjonide koosolekutele.

-10+10 +30 (hääli: 7)
Loading...Loading...