• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Valdkond:

Lahendus:

Luua plaanipäraselt liituvate KOVide noortevolikogude vahel juba „liitumisleping“, mis oleks ühelt poolt eeskujuks KOVidele, teiselt poolt aitaks liituvatel noortevolikogudel kiiremini ümberorienteeruda üheks, uueks noortevolikoguks. (Saare-Lääne näide).

-10+10 +10 (hääli: 5)
Loading...Loading...